Dette aftryk blev senest opdateret den 4 september 2023.

Ejeren af dette websted er:

Simon Turin société individuelle
Rte de la Gérine 26
Schweiz
E-mail: pohs.avanul@tcatnoc
Telefonnummer: 0792415239

Den/de lovlige repræsentant(er) for Simon Turin société individuelle:

Simon Turin

1. Generel

1.1 Vi er registreret på Registre du commerce under licens- eller registreringsnummeret:

Du kan få adgang til disse regler og bestemmelser her:
https://lunava.shop/conditions-generales-de-vente/

1.2 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.