Det här avtrycket uppdaterades senast den 4 september 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Simon Turin société individuelle
Rte de la Gérine 26
Schweiz
E-post: contact@lunava.shop
Telefonnummer: 0792415239

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Simon Turin société individuelle:

Simon Turin

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Registre du commerce med licens- eller registreringsnummer:

Du kan få tillgång till dessa regler och bestämmelser här:
https://lunava.shop/conditions-generales-de-vente/

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.